Detta har hänt

Detta har hänt

2013

Redan i början av 2013 bildades en förening av några "veteraner" från föreningen Svenska Robotbåtar med syftet att förvärva ett mindre fartyg för utbildning i sjömanskap och för navigationsövningar. Tänkta "kunder" var bland annat aktiva och blivande medlemmar från Veteranflottiljen som skulle ges möjlighet till utökade övningar på ett enklare och billigare sätt än deras ordinarie mer avancerade och dyrare fartyg.


Vid denna tidpunkt var exakt fartygstyp inte bestämt utan styrelsen tittade på olika lösningar. Ledorden var dock att fartyget skulle vara militärt och kunna köras på ett "militärt" sätt, fartprestanda 15-20kn, om möjligt plats för flera navigationsplatser, skyddstjänst mtrl av samma typ som på de "stora" fartygen samt att BRO förbrukningen skulle vara på en rimlig nivå. För att det skulle gå ihop sig ekonomiskt var det även viktigt att det fanns möjlighet att klassa fartyget enligt Transportstyrelsen krav och därmed kunna erbjuda föreningens tjänster externt. Det var även önskvärt om den tilltänkta fartygstypen eller individen hade en historia som både tidigare värnpliktiga och officerare inom Marinen kunde relatera till.


2014-2015

Föreningen tittade på ett antal objekt utan att hitta något som var lämpligt.


Februari 2016

Några i föreningens styrelse blir kontaktad av en hängiven Patrullbåtsvän som hade varit i Göteborg och sett hur patrullbåten Hugin låg till synes bortglömd och lite i skymundan vid Maritimans samlingar. Frågeställningen var om inte gick att bilda en förening som kunde driftsätta Hugin och "ta över" henne från Maritiman. Upplägget skulle vara liknade som för Robotbåten Ystad, T38 och minsveparen M20. Eftersom Hugin ägs av Statens Maritima Museer (SMM) kontaktades intendent Hans-Lennart Ohlson angående vår fråga och han tyckte att vi borde träffas.23 februari 2016

Möte med SMM. Vi presenterade vår ide för SMM som var försiktigt positiva. Två viktiga frågor kom upp som inte gick att svara på under sittande möte och det var vilket skick Hugin är i och vad skulle Maritiman tycka om iden. Hans-Lennart lovade då att snarast kontakta Maritiman för att få svar på detta. Hans-Lennart berättade dessutom att SMM för ett tag sedan blivit kontaktad av FMV och fått frågan om SMM var intresserad av HMS Jägaren eftersom hon skulle avrustas under våren 2016. Vid den tidpunkten hade inte SMM några egna resurser att ta emot ett fartyg av den storleken och tackade därför nej. Hans-Lennart lanserade därför iden att vi kunde ta över HMS Jägaren istället för HMS Hugin. Det fanns flera fördelar, bland annat att Jägaren är i mycket gott tekniskt skick, hon är fortfarande fullt rustad med all mtrl ombord som förmodligen kunde överlåtas till SMM, möjligheten att klassa henne som civilt fartyg är betydligt större än med Hugin och hon har en intressant historia och är känd bland allmänheten, speciellt på Västkusten. Vi lovade att fundera på saken.


8 mars 2016

SMM har ett möte med Per Kärnman på Maritiman.


9 mars 2016

Hans-Lennart rapporterade vad som avhandlats under mötet med VD för Maritiman. Kortfattat kan man säga att ingen riktigt visste viket skick Hugin befinner sig i. Hon var torrsatt för "några år sedan" men det fanns inget dokumenterat om det. Det framkom också att det höll på att bildas ett sällskap i Göteborgstrakten som har ambitionen att "putsa upp" Hugin och hjälpa till att visa upp henne för allmänheten men endast som stillaliggande museiföremål. Hans-Lennart tog därför åter upp frågan om vi inte kunde tänka oss HMS Jägaren istället. Nu framkom även en ny parameter och det var att om HMS Jägaren skulle kunna räddas så måste de beslutet tas i närtid eftersom hon skulle avrustas under april 2016. Vi började därför jobba på 2 täter, samarbete med Göteborgsgruppen om HMS Hugin och hoppas att hon är i ett sånt skick att hon går att driftsätta igen och att ta över HMS Jägaren.


11 mars 2016

Vi blir kontaktade av Ragnar Westblad som representerar Göteborgsgruppen och blir inbjudna att delta med vid ett möte med Maritiman angående HMS Hugin framtid.


16 mars 2016

Vi formulerar en intresseanmälan om att få överta HMS Jägaren och skickar den till SMM.


31 mars 2016

Hans-Lennart Ohlsson föredrar vår intresseanmälan för överintendent Leif Grundberg med positivt resultat. Samma dag får vi ett förslag på ett Bareboat charteravtal.


2 april 2016

Vår ordförande, Göran Lindahl, deltar i mötet med våra Göteborgskamrater och Maritiman. Han presenterar vår vision samt berättar hur vi gick tillväga med robotbåten Ystad för ett antal år sedan. Vår vision för Hugin ansågs mycket intressant och det återkom flera gånger under det försatta mötet.


4 april 2016

Styrelsen beslutade att vi tillsvidare ligger lågt när de gäller HMS Hugin samt att vi gjorde några ändringar i SMMs föreslagna bareboat avtal.


7 april 2016

Flaggan halas på HMS Jägaren i närvaro av marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist


11 april 2016

Möte med SMM där vi diskuterade och blev överens om bareboat avtalets utformning.


21 april 2016

FM får hemställan på HMS Jägaren från SMM.


26 april 2016

HKV PROD tar beslutet att HMS Jägaren överförs till SMM som avser att deponera fartyget till Föreningen Svenska Patrullbåtar. Det är alltså KLART!


27 april 2016

SMM går ut i media om att HMS Jägaren får segla vidare tack vare föreningen Svenska Patrullbåtar.


28 april 2016

Föreningens hemsida patrullbatar.se läggs ut på nätet.


9 maj 2016

HMS Jägaren bogseras från Skredsvik till Ö-varvet på Öckerö.


11 maj

En delegation från föreningen besöker Jägaren vid Ö-varvet på Öckerö tillsammans med representanter från FM och FMV. Vi får en grundlig genomgång av fartygets status och egenskaper av tidigare FC Roberth Granath och MtjC Oskar. Det första som slår en när man kommer ombord är att hon är i mycket gott skick trots sina 44 år Det slår en också att det är mycket tomt i skåp och uppbörd. På grund av ett missförstånd har Jägaren tyvärr blivit mer avrustad än vi hade fått information om så det mesta av alla små och stora ”pinauler” är avplockat. Nu var det inte värre än att allt finns kvar, ordentligt nedpackat i 10 pallar, i Skredsvik.


En annan glad överrakning var att fartygets dokumentation var av högsta klass. Det innebär att en eventuell civil klassning kommer att gå relativt enkelt (=inte kosta så mycket pengar).


Det som är lite mer bekymmersamt är att BB huvudmaskin kan vara i sämre skick än vi hade förväntat oss. De mekaniskt kunniga i delegationen ger sig in i en mera grundlig teknisk inspektion och djupare diskussioner med MtjC och personal från varvet som har servat Jägaren i flera år. Tyvärr går tiden fort och vi får lämna Jägaren utan att veta exakt status på huvudmaskinerna.


Under resan hem lägger vi upp en strategi för att mer exakt ta reda på vad som måste åtgärdas på huvudmaskinerna och vad det kan kosta.


18 maj

Den senaste veckan har det blivit många telefonsamtal med personer med koppling till Cummins dieslar. Summerar man all information kan man nog säga att det förmodligen inte är så illa som vi först befarade. Men utan att plocka isär maskinen går det inte att vara helt säker på tillståndet. VI har i alla fall fått prisuppgifter på delar som kan behövas bytas eller renoveras och även råd om hur eventuell renovering kan utföra på smidigaste sättet. Det roligaste med alla nya kontakter är i alla fall den positiva andan alla har. Flera har hört rykten om våra planer och ställer gärna upp och hjälper till olika vis. Styrelsen beslutar att vi nu vet så mycket att projektet skall fortsätta.


21 maj

Den senaste veckan har vi fått 10 nya medlemmar


23 maj

Styrelsen kommer överens om att innan vi gör ett slutgiltigt beslut om övertagande skicka ned några experter på maskinerna som får göra en grundligt kontroll på plats och under drift.


26 maj

Transportstyrelsen kontaktas igen och vi beskriver våra planer angående Jägaren mer i detalj. Även denna gång får vi ett mycket positivt mottagande och de ser inga problem med att få tillstånd för ”tillfällig resa” till Östkusten. Även de framtida arbetet med en riktig civil klassning ser ut att kunna gå ganska smidigt.


9 juni

Två medlemmar åker ner till Öckerö och träffar representanter för varvet och FM. Bland annat visades alla dokument som varvet har sparat från 1996 och framåt angående underhållet på HMS Jägaren. Här finns möjlighet att få kopior om det skulle behövas. Besöket fortsatte ombord och det blev en hel del resonemang om BB HM uppförande. Utan att gå in på det tekniska konstaterades att det behövdes nya reservdelar för att komma vidare i felsökningen. Därefter startades de båda maskiner upp och det kunde konstateras att BB gick bra direkt, SB gick lite ojämnt i början men efter ett tag gick den också fint.


Dagen fortsatte med mer diskussioner angående nästa steg och jakt på reservdelar.


Vi fick även besök av Ragnar och Lasse från Hugin som kom ombord och det blev en del prat om hur vår förening är organiserad men även hur organisationen kring Robotbåten Ystad fungerar, där finns mer än 10 års erfarenhet att driva ett ”omöjligt” projekt.


13 juni

Reservdelar beställdes. En ny varvtals pickup och delar till SB ena turbo.


28 juni

Medlemsmailen kommer igång.


30 juni

Styrelsemöte. Det som diskuterades var nödvändig utrustning för ombaseringen, tidplan, rutt för hemresan inkl. kajplatser och försäkringsfrågan.


1 juli

En formel ansökan om tillstånd att köra Jägaren till Östkusten från Öckerö skickas in till Transportstyrelsen.


2 juli

En uppmaning till alla medlemmar att anmäla sig till resan från Öckerö till Stockholm går ut via mail.


6-7 juli

Ett antal medlemmar jobbar ombord med rustning och underhåll av huvudmaskinerna. En del mtrl som skulle följa med fartyget hade tyvärr försvunnit men efter en del telefonsamtal lyckades de lokaliseras och skall återställas ombord. Reparationen av SB HM gick enligt plan, den ena avgasturbon är nu helt återställd. Dessvärre gick det sämre med BB HM. Efter bytet till den nya pickupen startade inte motorn alls.


11 juli

Idag blev vi 30 medlemmar.


12 juli

Ansökan till TS kompletterades med uppgifter om bemanning i ”Kungens tjänst”


14 juli

Tillståndet för enstaka resa anländer.


26 juli

Fortsatt felsökning av den trilskade BB motorn. Nu konstaterades att den nya reservdelen var trasig eller att vi hade fått fel modell!

Efter samtal med Cummins lovar dom att skicka en ny pickup direkt.


5 augusti

Den nya pickupen har anlänt.


10 augusti

Resa ned till Öckerö och ombordmönstring på Jägaren. Vädret var blåsigt och grått så dagen ägnas åt inläsning på systemen och proviantering. Den sista lampan släcktes sent.


11 augusti

Fortsatta förberedelser på förmiddagen bla ombordtagning och fyllning av barlasttankar på backen och montering av nya pickupen. Vid efterföljande motorprov går BB HM som en klocka.

12:54 blir vi utbogserade från piren därefter går vi för egen maskin på sydostlig kurs. Vädret har helt ändrat karaktär och vi går mot Östkusten i strålande sol. Första etappen är ner till Helsingborg där vi förtöjer vid solnedgången.


12 augusti

Purrning kl0600 och därefter en snabb frukost. Vi kastar loss strax före kl 7 och går mot Malmö och Falsterbo kanal. Brovakten vid kanalen var inte på sitt bästa humör den dagen, han stängde bron när vi hade ca 4 min kvar. Vi fick förtöja och vänta 1 timme. Färden fortsatte mot Karlskrona där vi förtöjde vid Marinmuseet strax efter kl 19. Kamrater från Veteranflottiljens Karlskronaavdelning tog emot tamparna och hälsade oss välkomna. Efter återställning, ombyte till civila kläder och en snabb marsch upp till Stortorget och Glassiären.

Under dagens körning upptäckte maskinfolket att vi hade dragit mer brännolja än beräknat och bränslet kommer inte att räcka hela vägen till Gålö. Efter en del telefonsamtal och kontroller av hur mycket bränsle vi faktiskt fick innan avgång från Öckerö beställer vi extra bunkring i Kalmar till 15 tiden i morgon


13 augusti

Sovmorgon!. Efter en sen frukost visar vi upp Jägaren för intresserade under några timmar. Därefter kastar vi loss och tar en sväng in i hamnbassängen på Marinbasen. Det är Marinens dag och vi blir för en kort stund huvudattraktionen. På väg ut mot försänkningen vid Kungsholmen blir vi eskorterade av T38,vackert. Under morgonen har vinden ökat och det går en del vågor när vi girar babord mot Klotet. Vågor och vind snett akterifrån är inte någon favorit för den här typen av fartyg och det blir några timmar rullande. Vi håller i alla fall tidplanen och förtöjer kl 15 i Nya hamnen i Kalmar. Väl där visade det sig att vi var tvungna att bunkra via ett vanligt pistolmunstycke. 3 timmar senare kastar vi loss och går mot Västervik. Klockan är nästan midnatt när vi förtöjer vid Skeppsbrokajen i Västervik. Snabb återställning och sedan binge.


14 augusti

Resans sista dag. Upp tidigt och som vanligt har Christer dukat upp en rejäl frukost som vi ivrigt stoppar i oss. Därefter en snabb klargöring och så kastar vi loss. Efter en ganska händelselös körning passerar vi genom Skramsösund vid 16 tiden och går upp mot Horsfjärden. Hittills har vi hela tiden gått på ekonomivarvtal för att spara på det bränsle vi har fått med oss från FM. Nu ser det ut som om vi har några droppar kvar och vi provar max kontinuerligt varvtal en stund och då kommer vi upp i 19.8 knop 


Strax därefter glider vi in i Djupviken och upptäcker att en hel delegation av vänner står på piren och väntar på oss. Någon har till och med fått med sig en ljudanläggning och Flottans paradmarsch ljuder över vattnet. Vilket mottagande! Återställning och hemfärd efter 4 dygn till sjöss.


17 augusti

Nordanö bogserar Jägaren till Vasamuseet i Stockholm. Vi ska vara med övriga Veteranflottiljen under Örlogsdagarna. Alla är ivriga att få se och komma ombord på Flottiljens senaste tillskott.


19-20 augusti

Besök av MC som visar sin uppskattning av att vi försöker bevara det Marina arvet. Under fredagen och lördagen visar vi upp fartyget för allmänheten, tyvärr räknade vi inte alla som gick ombord men museets personal gjorde en uppskattning att närmare 2500 personer besökte fartygen.


21 augusti

Nordanö kopplar Jägaren och drar ut henne så att Ystad och Spica skall kunna gå loss och gå tillbaka till Gålö. Därefter förtöjs hon vid Vasapiren.


2 september

Ombasering av Jägaren till Gålö. Toppen väder och körningen gick helt enligt plan. Vi förtöjer vid inre piren på Gålö.


10 september

EDIP på Gålö och givetvis var Jägaren med där. Det bakades pajer och såldes fika hela dagen (nästan). Tillströmningen av gäster var så stor att vi sålde slut på allt innan dagen var till ända. Det gav ett välbehövligt plus i kassan och dessutom fin reklam för vår förening. Förutom att vara café hann vi med en tur förbi Vitså/Berga och vidare ut mot Mysingen tillsammans med övriga fartyg i flottiljen.


24 september

Föreningen Svenska Patrullbåtars första kundmiddag ombord. Ett 10-tal medlemmar från motortorpedbåten T56:an blev serverade Christers kulinariska läckerheter. Dessutom sov dom över och blev serverade en riktig frukost dagen efter. Återigen en verksamhet som ger ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.


27 september

Fick ett positivt besked från FM att vi kan torrsätta Jägaren på Risdalsslipen under hösten/vintern. Då behöver vi många frivilliga medlemmar som kan ställa upp med armar och ben för de arbeten som planeras. Bland annat ska vi byta anoder, botten skall tvättas och ett nytt lager bottenfärg skall läggas på och Transportstyrelsen skall komma och inspektera botten, roder och propellrar. Eventuellt får vi även en ny pjäs.


5 november

Första ordinarie arbetsdagen ombord. Uppåt 15 medlemmar kom ut till Gålö och gav sig i kast med att iordningställa Jägaren inför torrsättningen. Några KV-master togs ner, ”pitot” röret drogs upp, och vi plockade av sånt som skulle stanna kvar på basen. Vi hade även ett planeringsmöte där vi gick igenom vilka arbeten som måste utföras och vad som kan vara bra att göra.


11 november

Dags att gå till Musköberget. Besättningen samlades kl0800 för klargöring. Innan vi påbörjade det arbetet bjöd Christer på en riktig hotellfrukost, det stod man sig på resten av dagen. Vid 9 tiden var vi klara och vi kastade loss och gick ut på Mysingen i den vackra vinterskärgården. Vi gick runt Muskö och upp genom Skramsösund. På väg in i sundet möter vi en av flottans korvetter och vi ställer upp på däck och hälsar. Hälsningen besvaras direkt av självaste FC, Ubbe Carlsson. Vi fortsätter i 8 knop in mot varvet och möts upp av Nordanö och vi går gemensamt till Risdalslipens mynning där vi förtöjer. Därefter följer en timmes väntan på att bli insläppta i berget, det hade blivit ett litet missförstånd angående ankomsttiden. Men vid 11 tiden kan vi förhala Jägaren den sista biten in i bassängen. Därefter åker vi tillbaka till Gålö ombord på Nordanö. Tack Ralf.14 november

Några medlemmar samlades vid Gullbodavakten på morgonen för att hjälpa till med att torrsätta Jägaren. Skrovkonstruktionen gör att det inte är helt enkelt att få henne att ligga bra på slipvagnen men under Anders vana ledning blev det bra till slut. Spänningen var stor när hon sakta kom upp ur vattnet, vilket skick är hon i? Det visade sig mycket bättre än vi befarade, så gott som ingen beväxning, i stort sätt all bottenfärg satt kvar och zinkanoderna såg fräscha ut. På fredag fortsätter vi arbetet med tvättning av skrovet och kontroll av genomföringar och axlar.

Föreningens verksamhet


Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP) är en ideell organisation med syfte att bevara vedettbåten, före detta patrullbåten, i sitt originalskick så långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt och dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik i samarbete med maritima myndigheter och organisationer.


FSvP har ett avtal med SMM (Statens maritima museer), www.maritima.se att driva fd. HMS Jägaren som ett levande museefartyg. I detta arbete ingår att köra fartyget, utbilda besättningar och underhållspersonal, sköta underhåll, samla och bevara dokument, manualer och bilder om fartygstypen, sprida information och kunskap till allmänheten mm.


 Föreningen är öppen för var och en som sympatiserar och stödjer dess syften!


Som ordinarie medlem kommer du att få möjlighet att bli en del i besättningen och arbeta ombord på de resor som är planerade. Vi kommer även att visa upp vårt fartyg för allmänheten och då behöver kunniga och engagerade guider. Dessutom är du välkommen på skeppsaftnar mm. Sist men absolut viktigast så måste vi sköta underhållet ombord. Till detta behövs det medlemmar som kan allt från att knacka rost och måla till att byta motorer och laga datorer.


Om du inte har möjlighet att vara med och jobba aktivt men tycker att fd. HMS Jägaren är värd att bevara så kan du också bli stödjande medlem.

Lärjungevägen 4

136 69  Vendelsö

Tel: 0708-187377

Föreningen Svenska Patrullbåtar


Följ oss!

   Facebook

© Copyright 2015. All Rights Reserved.