Start


Föreningen Svenska Patrullbåtar

Bli medlem idag och stöd bevarandet av Vedettbåten, före detta Patrullbåten Jägaren


Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP) är en ideell organisation med syfte att bevara vedettbåten HMS Jägaren i sitt originalskick och så långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik i samarbete med maritima myndigheter och organisationer. HMS Jägaren var från början provturskommando (ptk) och är till stor del grunden till hela det kommande patrullbåtsvapnet om 16 fartyg som flottan förfogade över, en fartygstyp som kom att spela en mycket viktig roll under 80-talet och den intensiva ubåtsjakt som bedrevs.

Lärjungevägen 4

136 69  Vendelsö

Tel: 0708-187377

Föreningen Svenska Patrullbåtar


Följ oss!

   Facebook

© Copyright 2015. All Rights Reserved.