Start

2021-02-24

Lysting Orientering


Bäste Jägaren-vän!


Vi har kommit en och en halv månad in på det nya året och Jägaren ligger infrusen på Gålö. Flera av medlemmarna tittar till henne regelbundet för att kolla att temperaturen inombords inte sjunker under fryspunkten.

Under tiden pågår planeringen för 2021 för fullt. Styrelsen och andra arbetar just nu med följande aktiviteter:


  • Planering av arbetsdagar innan torrsättningen. Vi har en hel del att göra innan vi kan gå på varv.


  • Torrsättningen. Som tidigare meddelats så planerar vi att torrsätta Jägaren i april. Vi har fått tid på Rindövarvet datumen 5-10 maj och kommer bl a (mer info kommer vid separat utskick) att:   • Byta offeranoder   • Tvätta och måla om skrovet under vattenlinjen   • Reparera packboxen på BB axel   • Etc.  • Årsmötet kommer att behöva att göras annorlunda i år mot förra året. Enligt stadgarna måste vi ha årsmöte innan april månads utgång. Styrelsen anser det viktigt att vi möts samtidigt som vi inser att Covid-19 fortsättningsvis vara en utmaning för oss då också. Förslaget är därför att hålla årsmötet utomhus på Gålö en solig helgdag i april. Mer info om detta kommer senare.  • Det gick ut en förfrågan om medlemmarnas intresse av en medlemsresa till Mariehamn tillsammans med Ystad och Stridsbåt 90. Vi fick in 13 svar och, det viktigast av allt, besättningar till både dit- och hemresa. Planeringen av denna resa fortsätter alltså. För att få vara till och från Mariehamn måste besättningen ha Sjöfartsbok och de i säkerhetsbesättningen, men gärna fler, Basic Safety. Sjöfartsboken ansöker man hos Transportstyrelsen med två bilagor: hörselprov och läkarintyg. Läkarintyget kommer föreningen att ordna men hörselprovet måste du ordna själv. Basic Safety arbetar rederiet redan med. Mer info kommer.  • Vår marknadsgrupp har påbörjat planeringen av ett program för 2021. Vad vi vet redan är att vi ska:   • Ha körningar för våra sponsorer   • Förhoppningsvis ha vår medlemsresa till Mariehamn. Vi kommer att ta det lugnt och besöka flera hamnar på vägen – både på ditvägen och innan vi så småningom lägger till vid Vasairen i väntan på Örlogsdagarna. Preliminärt diskuterar vi 12-17 augusti.   • Delta i Örlogsdagarna (27-29 augusti) tillsammans med andra fartyg ur VF vid Vasapiren   • Delta på EDIP (11/9)   • Kanske göra en körning tillsammans med någon eller några av de andra båtarna på Gålö   • Ha egna körningarGöran Lindahl

Ordförande

Nästa arbetsdag 

17/4

Kontakta föreningen via mail för instruktioner om det är första gången ni kommer på en arbetsdag - info@patrullbatar.se 


Länkar

Jägaren i aktiv tjänst

https://vimeo.com/162069680

Arkiv