Start

2020-12-19

Lysting Orientering

Jägarens vänner!


Inför jul och nyår är det dags att summera året och försiktigt förväntansfullt glänta på nästa. Det är nästan som när man tittar på de julklappar som ligger under granen och undrar vad det är i dem. Vissa ser mjuka ut och andra hårda.

En viss hård klapp har ju satt stopp för mycket det här året och nog ser det ut som om det kommer att vara hårt en bit in i det nya året också. Fast inte hela. I alla fall inte om det går som jag hoppas och tror. Andra halvan av 2021 kan ju förhoppningsvis komma att likna det som vi håller för normalt.

Det här har förstås drabbat oss i år och påverkar planering framåt. Trots det kan vi se på innevarande år med stolthet! Trotsigt har föreningen motstått allt hårt och lyckats med det som få sa var möjligt: vi har klarat ekonomin och har numera ett klassat passagerarfartyg att ta hand om framöver! Det är, enligt min mening, en enastående bedrift även i lugna vatten.

Jag vet att jag redan tackat alla för deras insatser i ett tidigare LystringOrientering men det förtjänar att upprepas: tack för ett enastående lagarbete! V150 Jägaren är i ett mycket bättre skick än när vi tog över henne 2016.

Nog om 2020. Låt oss titta på 2021! Vi har några kända paket att se fram emot och förhoppningsvis några överraskningar:
- årsmötet i mars. Om vi tvingas att hålla det på samma sätt som förra året eller inte vet jag inte idag. Styrelsen undersöker nu alternativa lösningar med hjälp av video-möten och programvara speciellt framtagen för omröstningar digitalt. Förhoppningsvis kan vi hålla det på Gålö men osvuret är bäst
- torrsättning innan mitten av april. Mer information kommer när vi vet mer
- utbildningar, varav några tillsammans med Ystad. Här kan nämnas att vi har diskussioner med Safetygruppen om ett liknande samarbete som redan finns mellan YSD och dem.
- vi kommer att, precis som övriga fartyg i VF, få en inbjudan att delta på YSD långresa i Österled v33-v34. För Jägarens del kanske det skulle gå att hänga med till Mariehamn eller kanske till och med ända till Hangö? Vi får se...
- Örlogsdagarna helgen den 27-29 augusti
- EDIP i början av september
- körningar med och förhoppningsvis för våra samarbetspartners Viking, Cummins, SeaSea, Rindövarvet etc
- plus de körningar som vi hoppas att få till själva eller tillsammans med övriga fartyg i VF: tänk temakörning Ubåtsjakt, Patrullbåt etc.

Som ni ser är det ett digert schema med övervikt på andra hälften av året. Jag hoppas och tror att vi kommer att få ett spännande 2021. Men det kommer inte att gå om inte du är med och bidrar. Min önskan om en julklapp från dig är därför att du delar med dig av dina tankar om vad/hur vi ska göra 2021! Du vet hur du når mig!

God Jul och Gott Nytt År

Göran Lindahl
Ordförande


2020-07-28

Jägaren klassad

Så, då kom äntligen dagen vi har förberett (och våndats) oss för i nästan 4 år! Två inspektörer från Transportstyrelsen genomförde den slutgiltiga kontrollen av Jägaren och vår besättning.

Besättningen hade samlats redan kl 0900 för muntlig och praktisk repetition av troliga nödsituationer. Bland annat fick Alex den stora äran att vara Ytbärgare och fick då bokstavligen hoppa överbord och bli räddad av övrig besättning. Vi övade även på att koppla upp nödstyrning och nödmanöver av maskinerna samt hantering av nödbrandpump. Det visade sig senare vara ett lyckosamt val av övningar.

               

Vid 12 tiden bjöd Christer på lunch och därefter genomfördes klargöring för gång. Maskingänget hade varmkört huvudmaskinerna under förmiddagen så vid 13 tiden var vi klara för omedelbar losskastning. En kvart senare kom herrarna Anders och Claes och vi  gicktill sjöss direkt.

Strax bortom Äggskär genomförde vi en del manövrar för att visa Jägarens manöverförmåga och hur hon för sig i sjön. Det var inga överraskningar där så efter ca 30 min gick vi tillbaka och förtöjer vid Gålö.


Väl fastknutna fick vi bland annat visa att våra brandpumpar fungerar som de ska och del annan utrustning. Dagens stora utmaning blev att visa ett hur vi hanterar brand i överbyggnaden med bara säkerhetsbesättning dvs. 5 personer. I scenariot skulle vi utrymma bryggan, koppla upp förbindelse med maskin via VHF, leta igenom fartyget efter skadade, koppla nödstyrning och få igång nödbrandpumpen. Vi klarade detta på ca 6 minuter, en mycket bra tid, gränsen är 30 min.


Resten av kontrollen bestod av en hel del pappersarbete då vi gick igenom tekniska system, underhåll och procedurer.

Det hela slutade med 2 restpunkter som skall åtgärdas inom 2 veckor och sedan kommer vi att få våra certifikat för fartyget. Det som sedan återstår är ett bemanningsbeslut för säkerhetsbesättningen men den processen är redan på gång så det borde vara klart inom några veckor det med.Nästa arbetsdag

Vi återkommer med datum efter vintern.  


Kontakta föreningen via mail för instruktioner om det är första gången ni kommer på en arbetsdag - info@patrullbatar.se 


Länkar

Jägaren i aktiv tjänst

https://vimeo.com/162069680