Start

2020-10-13

Lysting Orientering


Bäste Jägaren-vän!


Det har hänt mycket sedan senaste Lystring Orientering även om Covid-19 har lagt viss sordin på verksamheten. I alla fall för min egen del då jag är i riskgruppen och följaktligen är mycket försiktig.


Nåväl, andra har kunnat bidra mer praktiskt och tur är det för annars hade vi väl varit tvungna att vänta på det, som ändå får betraktas inte bara som årets höjdpunkt men även en ytterst viktig milstolpe i föreningens historia, Jägaren är klassad som passagerarfartyg! Det är många som på olika sätt bidragit för att uppnå detta och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla er! Speciellt vill jag tacka Lasse Strömberg och Z som har lett arbetet. Sedan finns naturligtvis en hel del ytterligare medlemmar som på olika sätt bidragit för att få allt på plats. TACK till er alla!


Det kan inte nog understrykas hur viktig klassningen är för föreningens ekonomi och fortlevnad. Nu kan vi med tillförsikt ge oss i kast med att sätta ihop ett program för nästa säsong med körningar! Kanske inte riktigt med full kraft på grund av Covid-19 men ändå. Våra vänner på kajen mitt emot har visat att man kan ha temakörningar trots Covid-19 om än med vissa restriktioner.


Vi är också mycket tacksamma för det tålamod och förståelse som våra samarbetspartners har visat oss. Vi har fortfarande bra dialoger med Viking, Cummins, SeaSea, Stockholms Marin & Industrimotor, Pumphuset och Schlumpf!


Exempelvis har Cummins erbjudit sig att hjälpa oss, nästa gång vi kör, med varvtalsregulatorn på en av huvudmaskinerna.


Så, när vi då är inne på den saken, ser nästa tur att bli av nu i november. Syftet med den är att belöna oss själva för allt arbete som är nedlagt och för att fira bedriften att få Jägaren klassad. Det finns fortfarande chans att anmäla sig!


Därefter är det dags för att förbereda för vintervila. Nästa säsong kommer att börja med torrsättning innan vi sätter igång med körningar. Vi kan helt enkelt inte skjuta på det mer. Vi gick ut med en Doodle tidigare och de flesta sa sig kunna avvara tid under våren så styrelsen planerar för det.


Föreningen har tecknat en olycksfallsförsäkring för medlemmar som bor i Norden Hos Länsförsäkringar Stockholm. Försäkringen gäller för medlem vid arbetsdagar och när man är mönstrad besättningsmedlem. När medlem inte är med i besättningen men är med på tur ändå gäller föreningens och rederiets olycksfallsförsäkring för passagerare som vi har tecknat i Alandia. Om du har frågor kring försäkringen tala med Göran Lindahl eller Carina Granlund.


Som säkert alla vet, det är inte gratis att ha båt. Vi behöver mycket mer för att få en stabil ekonomi. Därför ber jag er alla att fundera på och komma med idéer till nästa års program: vad ska vi erbjuda till vem och hur får vi dem att få reda på det?

Era idéer mottages tacksamt till undertecknad eller CG!


Göran Lindahl

Ordförande2020-07-28

Jägaren klassad

Så, då kom äntligen dagen vi har förberett (och våndats) oss för i nästan 4 år! Två inspektörer från Transportstyrelsen genomförde den slutgiltiga kontrollen av Jägaren och vår besättning.

Besättningen hade samlats redan kl 0900 för muntlig och praktisk repetition av troliga nödsituationer. Bland annat fick Alex den stora äran att vara Ytbärgare och fick då bokstavligen hoppa överbord och bli räddad av övrig besättning. Vi övade även på att koppla upp nödstyrning och nödmanöver av maskinerna samt hantering av nödbrandpump. Det visade sig senare vara ett lyckosamt val av övningar.

               

Vid 12 tiden bjöd Christer på lunch och därefter genomfördes klargöring för gång. Maskingänget hade varmkört huvudmaskinerna under förmiddagen så vid 13 tiden var vi klara för omedelbar losskastning. En kvart senare kom herrarna Anders och Claes och vi  gicktill sjöss direkt.

Strax bortom Äggskär genomförde vi en del manövrar för att visa Jägarens manöverförmåga och hur hon för sig i sjön. Det var inga överraskningar där så efter ca 30 min gick vi tillbaka och förtöjer vid Gålö.


Väl fastknutna fick vi bland annat visa att våra brandpumpar fungerar som de ska och del annan utrustning. Dagens stora utmaning blev att visa ett hur vi hanterar brand i överbyggnaden med bara säkerhetsbesättning dvs. 5 personer. I scenariot skulle vi utrymma bryggan, koppla upp förbindelse med maskin via VHF, leta igenom fartyget efter skadade, koppla nödstyrning och få igång nödbrandpumpen. Vi klarade detta på ca 6 minuter, en mycket bra tid, gränsen är 30 min.


Resten av kontrollen bestod av en hel del pappersarbete då vi gick igenom tekniska system, underhåll och procedurer.

Det hela slutade med 2 restpunkter som skall åtgärdas inom 2 veckor och sedan kommer vi att få våra certifikat för fartyget. Det som sedan återstår är ett bemanningsbeslut för säkerhetsbesättningen men den processen är redan på gång så det borde vara klart inom några veckor det med.Nästa arbetsdag

Lördagen 28 November


Kontakta föreningen via mail för instruktioner om det är första gången ni kommer på en arbetsdag - info@patrullbatar.se 


Följ oss!

   Facebook

Lärjungevägen 4

136 69  Vendelsö

Tel: 0708-187377

Föreningen Svenska Patrullbåtar


© Copyright 2015. All Rights Reserved.