Start

2020-07-28

Jägaren klassad

Så, då kom äntligen dagen vi har förberett (och våndats) oss för i nästan 4 år! Två inspektörer från Transportstyrelsen genomförde den slutgiltiga kontrollen av Jägaren och vår besättning.

Besättningen hade samlats redan kl 0900 för muntlig och praktisk repetition av troliga nödsituationer. Bland annat fick Alex den stora äran att vara Ytbärgare och fick då bokstavligen hoppa överbord och bli räddad av övrig besättning. Vi övade även på att koppla upp nödstyrning och nödmanöver av maskinerna samt hantering av nödbrandpump. Det visade sig senare vara ett lyckosamt val av övningar.

               

Vid 12 tiden bjöd Christer på lunch och därefter genomfördes klargöring för gång. Maskingänget hade varmkört huvudmaskinerna under förmiddagen så vid 13 tiden var vi klara för omedelbar losskastning. En kvart senare kom herrarna Anders och Claes och vi  gicktill sjöss direkt.

Strax bortom Äggskär genomförde vi en del manövrar för att visa Jägarens manöverförmåga och hur hon för sig i sjön. Det var inga överraskningar där så efter ca 30 min gick vi tillbaka och förtöjer vid Gålö.


Väl fastknutna fick vi bland annat visa att våra brandpumpar fungerar som de ska och del annan utrustning. Dagens stora utmaning blev att visa ett hur vi hanterar brand i överbyggnaden med bara säkerhetsbesättning dvs. 5 personer. I scenariot skulle vi utrymma bryggan, koppla upp förbindelse med maskin via VHF, leta igenom fartyget efter skadade, koppla nödstyrning och få igång nödbrandpumpen. Vi klarade detta på ca 6 minuter, en mycket bra tid, gränsen är 30 min.


Resten av kontrollen bestod av en hel del pappersarbete då vi gick igenom tekniska system, underhåll och procedurer.

Det hela slutade med 2 restpunkter som skall åtgärdas inom 2 veckor och sedan kommer vi att få våra certifikat för fartyget. Det som sedan återstår är ett bemanningsbeslut för säkerhetsbesättningen men den processen är redan på gång så det borde vara klart inom några veckor det med.2020-04-11

Lystring orientering

Bäste Jägaren-medlem!

Glad påsk!

Även om det är Corona-tider så finns det en hel del att glädjas över! Våren är här och vi går sakta men säkert mot varmare och ljusare tider!

Tyvärr blev vi nödgade att ställa in årsmötet av förklarliga skäl. När jag skriver detta vet vi ännu inte hur medlemmarna har ställt sig till styrelsens förslag till lösning men jag hoppas att en övertygande majoritet av de som svarar godkänner proforma-protokollet med dess bilagor.

Hittills är det endast nio (9) medlemmar som svarat men vi hoppas på att fler svarar!

För Jägarens del finns det också en hel del att glädjas över:


  • Klassningsarbetet fortskrider och det mesta av pappersarbetet och beräkningarna är klara. En speciell eloge tycker jag Lasse förtjänar som på ett 70-sidigt dokument gjort sk "förenklade skrovberäkningar" emedan sådana saknas i original trots efterforskningar hos FM, Öckerövarvet och hos Bergens MV.
  • I maskin har våra maskindetektiver hittat orsaken till läckande värmeväxlare på huvudmaskineriet: nya o-oringar är beställda och ska provas.
 • Vi har fått flera indikationer på att företag är intresserade av att boka oss.


Det som återstår för oss är förstås också en hel del:


  • I klassningsarbetet är som sagt det mesta av dokumentationen på plats men det finns en hel del "småplock" ombord som måste iordningställas. En lista på detta, uppdelat i lämpliga grupper av arbeten, kommer att skickas ut till medlemmarna. Vi hoppas att dessa grupper kommer att få medlemmar som tar ansvar för att leda dessa arbeten. Exempel på arbeten är: skaffa och sätta upp skyltar för nödutgångar livbälten; komplettera viss utrustning i maskin etc etc.


  • Krängningsberäkningar. Lasse jobbar på detta…
  • Utbildning för medlemmarna
  • Läkarintyg för besättning
 • Etc


Transportstyrelsens slutinspektion kommer att bokas så fort som TS har godkänt vår dokumentation. Därefter ska, om allt är som förr, en inspektion kunna ske inom två veckor. Om det är det vid den tidpunkten vågar jag inte gissa men hoppas kan man ju!

Sammantaget ser det hela hoppfullt ut även om Coronan ställer till det en del. Så länge som folk känner sig helt friska och inte samlas i för stora grupper kommer detta att lösa sig.


På styrelsens vägnar

Göran LindahlNästa arbetsdag

September 19


Kontakta föreningen via mail för instruktioner om det är första gången ni kommer på en arbetsdag - info@patrullbatar.se 


Följ oss!

   Facebook

Lärjungevägen 4

136 69  Vendelsö

Tel: 0708-187377

Föreningen Svenska Patrullbåtar


© Copyright 2015. All Rights Reserved.