Start

Länkar

Jägaren i aktiv tjänst

https://vimeo.com/162069680

Arkiv

Klicka på presentkortet!!

God Jul och Gott Nytt År

Önskar Föreningen Svenska Patrullbåtar


Föreningen Svenska Patrullbåtar


Jägaren-vänner!


Det lackar mot jul och det är dags att summera året och titta framåt mot året som kommer.

2021 var första gången i föreningens historia som vi körde gäster enligt de planer vi hade med Jägaren när vi tog över henne 2016:


 • Charter (FM i maj): check!
 • Pax med på ben vid långresa (medlemsresan i aug): check!
 • Sponsor (sponsordagen vid Vasapiren): check!
 • Muskö runt 13 juni: check!
 • Pax med från Örlogsdagarna till Gålö: check!
 • EDIP: check!
 • Pax på temadag: check!


Totalt hade vi 85 betalande pax direkt till oss plus 40 till på EDIP som ju går till VF. Intäkterna från direktbetalande och körningen för FM var mycket välkommet till kassan! Antalet besökande/guidade ombord blev ca 500.

Detta trots att Covid lagt en hel del sordin på verksamheten och då främst under första halvåret.

Lägg sedan till torrsättningen i början av maj under mycket dåliga väderförhållanden och en hel del insatser under arbetsdagar och enskilda initiativ så ser 2021 inte så tokigt ut.

På fronten underhåll, utöver torrsättningen, så kan nämnas:


  • Vi har fått ordning på kranen där hydraulslangar och annat bytts ut


  • Missödet med pjäsen visade sig vara ett handhavandefel där en av två strömkretsar var avslagen


  • Vi har fått en hel del glykol och tätningar till våra huvudmaskiner av Cummins tack vare att vi numera är klassade hos dem som historiefartyg


Ovanstående ser ju mycket bra ut men riktigt så bra som vi önskar ser inte områdena nya medlemmar och finanser ut. Här måste vi förbättra oss inför nästa år!

Det är också så att det finns en hel del, främst i maskin, som måste åtgärdas innan nästa säsong:


  • Byte av packningar på huvudmaskinerna (reservdelar har vi fått av Cummins men jobbet måste vi göra själva)


 • Vi måste torrsätta Jägaren igen eftersom vi måste laga avgasrören och det låter sig inte ske när vi ligger i vattnet. Vi måste också mäta bottenplåtarna som ligger intill packboxarna för utåtgående axel på SB sida. Det ser ut som om vi har grava rostangrepp där – men vi vet inte. I bästa fall är det OK men i sämsta måste vi byta bottenplåt där.


Detta kommer att kräva en hel del pengar. Pengar som vi i dagsläget inte har. Men vi har idéer om hur vi ska få dem! Det har bildats en grupp som tittar på hur vi ska få bidrag från olika håll enligt goda exempel från Sjövärnskåren och Stridsbåt 90. En del av ansökningarna ska vara inne redan i januari en i senast i mars.


Marknadsgruppen har tagit fram förslag till årsprogram som ligger på föreningens hemsida. Beroende på vad som händer med Marinens 500-årsjubileum där vi har ombetts delta så kan detta komma att ändras. Frågorna till Marinens 500-årsjubileum är just nu många där vi är ombedda att tillsammans med VF delta i firandet i Stockholm kring nationaldagen och sedan i slutet av augusti Göteborg. Om det går att ordna finansiellt är idag oklart. Vi jobbar på fallet tillsammans med SMTM och de andra bbc-båtarna.

VF har också en projektgrupp för jubileet men där är vi inte representerade.

Med ovanstående ord vill jag önska er alla en god jul och gott nytt år!

Göran Lindahl

OrdförandeNästa arbetsdag


Kontakta föreningen via mail för instruktioner om det är första gången ni kommer på en arbetsdag - info@patrullbatar.se