Föreningen

Föreningen Svenska Patrullbåtar

Var med om att bevara en unik del av den svenska flottan. Det gör du genom att bli medlem i vår förening och efter din egen förmåga och möjlighet hjälpa till att hålla igång f.d HMS Jägaren (V150) och sprida kunskap om patrullbåtar och dess roll i det svenska försvaret.

Om ni undrar över något eller bara vill ha mer information så är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen. Vi välkomnar även företag att stötta projektet. Hör så fall av er till någon i styrelsen för mer information.


E-mail: info@patrullbatar.se

BG konto:  848-4891


Medlemsavgift 2024


Ordinarie medlem: 1200:-/år.


Fullvärdig Juniormedlem: 350 kr för fullvärdiga medlemmar 18-25 år. Under 18 år med målsmans godkännande.


Stödjande medlem 350:-/år.


Bli medlem genom att skicka in pengar på vårt bankgiro och märk betalningen med namn och kontaktinformation.

Gåvor o bidrag mottages tacksamt


Föreningens överlevnad är helt beroende av intäkter vilket vi får genom medlemmar och nu efter klassning även med betalande gäster, föreningen får inga bidrag från staten eller kommun.


En gåva till oss i vårt värv är mycket betydelsefullt då vi nu mest har kostnader

Tack för din insats!


Swish: 123 469 26 79

BG konto: 848-4891


Föreningens verksamhet


Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP) är en ideell organisation med syfte att bevara vedettbåten, före detta patrullbåten, i sitt originalskick så långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt och dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik i samarbete med maritima myndigheter och organisationer.


FSvP har ett avtal med Sjöhistoriska att driva fd. HMS Jägaren som ett levande museefartyg. I detta arbete ingår att köra fartyget, utbilda besättningar och underhållspersonal, sköta underhåll, samla och bevara dokument, manualer och bilder om fartygstypen, sprida information och kunskap till allmänheten mm.


 Föreningen är öppen för var och en som sympatiserar och stödjer dess syften!


Som ordinarie medlem kommer du att få möjlighet att bli en del i besättningen och arbeta ombord på de resor som är planerade. Vi kommer även att visa upp vårt fartyg för allmänheten och då behöver kunniga och engagerade guider. Dessutom är du välkommen på skeppsaftnar mm. Sist men absolut viktigast så måste vi sköta underhållet ombord. Till detta behövs det medlemmar som kan allt från att knacka rost och måla till att byta motorer och laga datorer.


Om du inte har möjlighet att vara med och jobba aktivt men tycker att fd. HMS Jägaren är värd att bevara så kan du också bli stödjande medlem.