Start

Guidning ombord 


Den 30 augusti har FSvR fått förtroendet att ta emot närmare 450 gäster som skall åka gasturbinbåt, lära sig om ytattacken, besöka övriga fartyg samt bli bjudna på lunch.

För att kunna hantera denna mängd gäster kommer Spica att hjälpa till med rundturerna till sjöss men det behövs även annan hjälp. 

Jägaren har därför fått förfrågan om vi kan ha öppet ombord för visning samt hjälpa till iland.


Har du möjlighet att hjälpa till?


Anmälan här: https://doodle.com/poll/83yd2ihusxfysw44 

alt info@patrullbatar.se


Föreningen Svenska Patrullbåtar

Bli medlem idag och stöd bevarandet av Vedettbåten, före detta Patrullbåten Jägaren


Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP) är en ideell organisation med syfte att bevara vedettbåten HMS Jägaren i sitt originalskick och så långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik i samarbete med maritima myndigheter och organisationer. HMS Jägaren var från början provturskommando (ptk) och är till stor del grunden till hela det kommande patrullbåtsvapnet om 16 fartyg som flottan förfogade över, en fartygstyp som kom att spela en mycket viktig roll under 80-talet och den intensiva ubåtsjakt som bedrevs.

Lärjungevägen 4

136 69  Vendelsö

Tel: 0708-187377

Föreningen Svenska Patrullbåtar


Följ oss!

   Facebook

© Copyright 2015. All Rights Reserved.